Köszönet a segítségért!

Szelestey P. Attila írása

Szeretném megköszönni a támogatóknak a nélkülözhetetlen segítségüket! Kiemelt anyagi támogatónk a Nemzeti Együttmûködési Alap volt, mellettük a Jáki Egyházközség Dr. Rátkai László plébános úr és Németh Erika vezetésével a Jáki Önkormányzat Szemes István polgármester úr irányításával a Polgári Gazdakör, Rácz Károly elnökletével nyújtott hathatós anyagi és szervezési segítséget. A Veszprémi Nyomdakész Kft., Kész Ferencvezetésével és a BÁVA Bt. serleg és érem szaküzlet, Tüskés Péterrel az élén magas színvonalú szolgáltatással és komoly anyagi hozzájárulással segítette a rendezvényt. A Jáki Nagy Márton Általános Iskola, Kozma Andrásné igazgatónõ és Gálos Zsolt igazgatóhelyettes úr irányításával, épületének különbözõ célú felhasználását engedélyezte, mely nélkül gyengült volna az esemény színvonala. A szervezésben is élen jártak. A Jáki Önkéntes Tûzoltók, Kovács Ákos parancsnoksága alatt, szervezett, lelkes és felkészült csapata nélkül a technikai feladatok kivitelezése nem lett volna lehetséges. Legyen az sportesemény, hangverseny, vagy bármely egyéb feladat. Ilyen felkészült csapat mellett a jákiak nyugodtan alhatnak, bármikor szívesen vállalnék náluk vízhordó feladatot! 
A koordinálásban, napi feladatok megoldásában és bármi egyébben, Hende István tanár úrra számíthattam éjjel-nappal a közel két éves szervezés alatt. Kiemelem még Németh Zsoltot Jákról, aki a 800 perces focitornát szervezte, a Jáki Hírmondó csapatát, akik folyamatosan tájékoztatták a nagyérdemût. Külön köszönet Németh Zsolt barátomnak Veszprémben, aki éjt-nappallá téve dolgozott a rendezvény honlapján, aktuális változtatásain. Nélkülözhetetlen segítséget nyújtott Némethné Szabó Csilla, a kiállítások rendezõje, aki személyi asszisztensem volt a szervezésben és Merklin Tímea a Vas Népe napilap újságírója, aki folyamatosan tájékoztatta Vas megyét eseményünkrõl. Rajtuk kívül is számos segítséget, segítõ szándékot tapasztaltam. Nagyon sokakat megérintett az a szellemiség, amit az ünneppel közvetíteni szerettem volna, még egyszer köszönöm nekik! Az évek múltával egyre közelebb kerülnek hozzám az itt élõ emberek és amellett, hogy több, mint 100 km-re élek, ide mindig hazajövök, ugyanúgy, mint Jákfára, vagy Szelestére. Külön szeretném még megköszönni Morgós István sitkei, és Téttry Kálmán jákfai polgármester uraknak, a közel 10 éve tartó együttmûködést, mellyel megtisztelnek és a régi Jaák föld mai együttmûködésére való törekvésemet megértik és támogatják. Aki ismer, tudja, hogy semmiféle önös érdek nem vezényel, csak egyszerûen a régmúlt értékeit megismerve, látva és a ma sokszor sivár valóságát tapasztalva, próbálok visszanyúlni és valamiképpen élõvé tenni a már-már elhaló értékeket. A fellépõ vasi és országos hírû, jótékony célból fellépõ mûvészeknek örök hála és minden-e kis köszönõ levélben felsoroltnak örök barátság!

Tisztelettel: Szelestey P. Attila

Csoportkép a segítõkkel