Az ígéretek földje.....
-ahol  még a Kormányhivatal sem jár-
2013. szeptember 5-én panaszt intéztem a Kormányhivatal felé az elmaradt jegyzői válasz ügyében. ( A jegyző válasza érdekes módon még aznap késő délután szept. 2-ra visszadátumozva 2 heti késéssel, személyes átadással megérkezett).  Azt gondoltam ezzel a Kormányhivatal le is zárta az ügyet, hiszen a mulasztást a jegyző bepótolta.  
Érdekelt volna azonban, hogy miért nem tartotta be a törvényes határidőt, és terveztem, hogy ezt meg is kérdezem- levélben természetesen. De nem volt rá szükség, mert a Kormányhivatal megtette helyettem, sőt utána néztek annak is, hogy a testületi ülések törvényesen lettek-e  közzétételéve, így kerek válaszokat kaptam a kérdéseimre. Közbenjárásukra még az SZMSZ 15.§-nak tartalmára is fény derült.

A 15 §. titka


Nevezett paragrafus szerint a képviselő-testület ülésének helyét, időpontját és a tervezett napirendi pontokat a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, az önkormányzat honlapján és a falu tv-ben kell közzétenni.
Ha valaki rápillant a jáki önkormányzat honlapjára, látható, hogy a testületi ülések töredéke sem volt meghirdetve a törvény életbe lépése óta. Pontosan 7 meghívót találtam, ami ugye elég minimális az évek során megtartott testületi ülések számához képest.
A közzététel törvényességéről megkérdezték a jegyzőt:

A Kormányhivatal kérdez


"A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. éviCLXXXIX. törvény 133.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján kértük a jegyző tájékoztatását arról, hogy a képviselő-testületi üléseinek időpontja hivatalba lépését követően az SzMSz 15.§-ának megfelelően meghirdetésre került-e?"

A jegyző válaszol

"A jegyző válaszában elmondta, hogy munkába állását követően rengeteg megoldandó feladat várta, így a 2013. július 22-i ülés időpontja SzMSz rendelkezéseinek -teljes egészében- megfelelő közzétételére nem tudott kellő figyelmet fordítani."

Elég érdekes és sokat mondó, hogy ugyanerre a problémára én egészen más választ kaptam a jegyzőtől:

" Ják Község Önkormányzat legutóbbi nyilvános Képviselő-testületi ülése 2013. július 22-én volt, melyen Ön is részt vett. A meghívó a falutévében megjelent, valamint a Jáki Közös Önkormányzati hivatal hirdetőtábláján július 17-én kifüggesztésre került, ..."

Ugye érezzük a különbséget???
Ez az én olvasatomban azt jelenti, hogy érjem be ennyivel, és ne akarjak már teljes körű törvényes közzétételt, az itt Jákon, az ígéretek földjén nem szokás.

A Kormányhivatal még hisz a csodákban

A nyilvánvaló mulasztás ellenére a Kormányhivatal "bízik abban, hogy a helyreállt eljárási rend a jövőben is megvalósul." Megelőlegezett bizalmukat bizonyára a jegyző azon ígérete is megerősítette, hogy a "jövőben kiemelt figyelmet fordít az ügyintézési határidők pontos betartására. "
Tulajdonképpen megígérte, hogy ezentúl betartja a törvényt, ami felettébb érdekes, hiszen elvileg neki kellene őrködni felette.
Hát bízzunk benn mi is, de azért ne fenntartások nélkül, tegyük próbára!
Ha már az SzMSz egyik paragrafusára fény derült, akkor lássuk a kerek egészet! Ha már nem tette közzé -"teljes körűen" a testületi üléseket, akkor legalább a jegyzőkönyveket tegye maradéktalanul elérhetővé, akik nem tudtak elmenni, lássák miről is volt szó, és milyen határozatokat fogadtak el.
Hiszen ezeken az üléseken a mi környezetünkről, pénzünkről, körülményeinkről is döntéseket hoznak, melyek nyilvánosságáról törvény rendelkezik, amit egy  helyi önkormányzat önhatalmúan bevezetett "szokásjoga" nem írhat felül.

Kelt Jákon, az Ígéretek Földjén, 2013. október 16.

Juhászné Müller Enikő