A holocaust áldozatainak nemzetközi emléknapja


66 évvel ezelõtt, 1945. január 27-én szabadították fel a szovjet csapatok az auschwitzi koncentrációs tábort. Az ENSZ közgyûlése ezt a napot 2005 novemberében nemzetközi holokauszt emléknappá nyilvánította.

A náci holokausztnak megközelítõleg 13 millió áldozata volt: közel 6 millió zsidó, a kétmilliós európai cigányság 10-30 százaléka, 3,3 millió szovjet hadifogoly, 2,5 millió nem zsidó származású lengyel, német, továbbá más kelet- és nyugat-európai emberek százezrei, akiket különbözõ politikai, vallási és szociális szempontok miatt likvidáltak.

A holocaust görög eredetû szó, jelentése égõ áldozat. A történészek szívesebben használják a soá kifejezést, amely szerencsétlenséget, szörnyû csapást, megsemmisülést jelent.

Magyarországon az 1941-es népszámlálás alapján 780 ezer- 820 ezer zsidó volt, az áldozatok számát 440 ezer és 550 ezer közé teszik.

A szombathelyi gettóból egyes adatok szerint 3609 fõt (más forrás szerint 3103 fõ) vagoníroztak be a Zanati úti Mayer motorgyár területén. Hacker Iván, a Szombathelyi Zsidó Tanács tagja így ír az indulásról: 

Vezényszavak hallatszottak. A vagonajtókat a csendõrök lezárták és lelakatolták…Néhány sípjelzés és a vonat egy-kettõt rándult és lassan elindult. Ahogy kinéztem a vagon bedrótozott felsõ ablakán, egy kis salakdomb tetején megpillantottam Fördõst, Palkót és a város Javadalmi Hivatalának néhány tisztviselõjét. A domb mellett állt a polgári ruhás csendõrpribék. Nézték a lassan kifelé gördülõ vonatot. Palkó széles arccal nevetett és valamit beszélt. A többiek szótlanul, egykedvûen nézték a vonatot. A pálya mellett egy hulla feküdt és néhány gyermekkocsi hevert, amely nem fért be a vagonba. Gyermekkocsi és halott, kezdet és vég…

A szombathelyi vonat a lengyel Oswiecim városa felé tartott, amit a németek Auschwitzra kereszteltek át. Az itt létrehozott tábor három fõtáborból (Auschwitz I., Birkenau, Monowice) és negyven altáborból állt. Az itt megölt áldozatok számát 1,1 – 1,6 millióra teszik.

(Csak 1942-43 között 20000 kg ciklon-B gázt használtak fel, 5-7 kg gáz kb. 1500 ember megölésére volt elegendõ.)

Oswiecimben és Brzezinkában ma a két tábor múzeumként áll a látogatók rendelkezésére.


(A holocaustról rengeteg szak- és szépirodalmi mû jelent meg az eltelt 66 évben. A szombathelyi zsidóság és a soá történetével két könyv foglalkozik részletesebben: 

Balázs Edit – Katona Attila: Zsidónak maradni és magyarnak lenni

és Balázs Edit és Katona Attila: Baljós a menny felettem)

Gálos Zsolt                                                                                                                                                               

A képeket Gálos Zsolt készítette