150 millió forinttal támogatja a kormány
a Jáki templom restaurációját!

Január 29-én községünkben tartott fogadóórát Dr Hende Csaba, választási körzetünk Országgyûlési képviselõje, Honvédelmi Miniszter.
Rácz Károly alpolgármester köszöntötte a Miniszter Urat, a meghívott vendégeket, és a lakosság megjelent képviselõit. Dr. Hende Csaba beszédében kiemelte, hogy a Jáki templom restaurációja már régóta szívügye, és az erre elkülönített 150 milliós állami támogatás óriási eredmény fõként annak fényében, hogy a kormány a közeljövõben 600 milliárd forintos megszorítást fog bejelenteni. A templom restaurációja és környékének rendbehozatala  a község turisztikai lehetõségeit sokszorosára növeli, ennek realizálása csak a falu lakóin, a vállalkozók aktivitásán és a pályázatok által nyújtott lehetõségek maximális kihasználásán múlik. Ezekre a fejlesztésekre, beruházásokra az új Széchenyi Terv kínál további 250 milliós pályázati lehetõséget. Felhívta a figyelmet az összefogás fontosságára, és arra, hogy ilyen alkalom ritkán adódik egy település életében, ennek optimális kihasználása alapvetõen meghatározza a község további fejlõdését.
A gyûlésen részt vettek még az Egyházközségi képviselõ-testület tagjai, a helyi Önkormányzati képviselõ-testület tagjai, Császár István püspöki helynök,Varga Dezsõ egyházmegyei vagyonkezelõ, Andorka Miklós egyházmegyei építész, Dr. Rátkai László plébános, Káldy Gyula az Örökségvédelmi  Hivatal  építésze, Mezei Alice mûvészettörténész, Valter Ilona, és Hajmási Erika régészek. A terület szakemberei felszólalásukban ismertették a lakókkal a tervezett restauráció, és a hozzá kapcsolódó beruházások pályázatainak szakmai, pénzügyi lehetõségeit és korlátait.
A szakemberek hozzászólásai után a lakosság megjelent képviselõi is szót kaptak, kérdezhettek a meghívott vendégektõl.
Országgyűlési képviselőnk községünkben tartott fogadóórájáról a január 31-i Vas Népében is olvashatunk.