Götterdämmerung
Szerzõ: Raffai Richard


Juszt se fordítom le a címet, elvégre Szemes István külföldi útjai során rendre beszél az ott élõkkel Jákról, az iskola is német tannyelvû, tehát nyilván magas fokon bírja a nyelvet.

Tekintve, hogy Szemes István a kultúrát is habzsolja, minden alkalmat megragad, hogy magába szívja azt, arra sem fecsérelnék idõt, hogy leírjam milyen mûfaj és kinek a mûve, hiszen nyilván a cím elolvasása után már képben volt.

A címet az ihlette, hogy ismét számtalan hiányosságot és törvénytelenséget tártak fel a Szemes István vezette polgármesteri hivatal mûködésével kapcsolatban. A közpénzek (az önök pénzének) felelõtlen, ellenõrizetlen elkötését is megállapították.

 

Ez az, amirõl sokan (a lemondott képviselõk, Enikõ, én, illetve mások) beszélünk évek óta, és ez az, amit Szemes István rendre letagadott. A probléma felvetõit pedig dehonesztáló kifejezésekkel illette. Most végre hivatalosan, a számvevõszéki jelentés által is kimondatott.

A település egy ország elõtt megszégyenítetett, hiszen az ÁSZ jelentés – ellentétben a jáki, helyesebben szemesi gyakorlattal- bárki által hozzáférhetõ és olvasható. Nem hiszem, hogy a polgármester a település lejáratására kapott felhatalmazást önöktõl!

 „Büszkék lehetnek a jákiak a falujukra, s nem csak ezeréves múltja, hanem jelene és jövõje miatt is." – írta egy újság nem is oly régen. Önök is azt a büszkeséget érzik, mint az újságíró, vagy mint a riportalany Szemes István?

Kérdezhetnék, mit tettek a lemondott képviselõk, hiszen még ott voltak ekkor? Nos ahogy már korábban is kitértem erre, az egyetlen hibájuk az volt, hogy nem oszlatták fel a képviselõtestületet és ezáltal nem írattak ki újabb választást, így Szemes István tovább garázdálkodhatott. Súlyos károkat okozva ezzel a falunak, Önöknek.

Számtalan dologról nem vagy csak utólag értesültek. Például: „Az ÁSZ megállapította, hogy az állományba nem tartozók megbízási díjaival és a külsõ szolgáltatók által végzett karbantartással, kisjavítással kapcsolatos kifizetések során a pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltõ teljesítésigazolás és érvényesítés belsõ kontrollok mûködésének megfelelõsége gyenge volt.” Ne feledjék, korábban is kitértem már erre, ez az a lista, amit a lemondott képviselõk sosem láthattak. A listákból, ezek jó elõre polgármesteri utasításra kiszûrésre kerültek. Természetesen az õszinteség és a demokrácia jegyében történt mindez.

Az azonban mindenképpen elismerésre méltó, hogy másokkal ellentétben, nem akarták ehhez a nevüket adni, nem alkudtak meg a hatalommal, nem hagyták magukat megvenni, inkább felálltak. Hûek maradtak elveikhez.

Tisztában vagyunk vele, hogy ez nem azt jelenti, hogy Szemes István ne tudná megvédeni magát, mert meg tudná. Kár, hogy a jelentés tényeket közöl, így nincs szükség arra, hogy magyarázkodjon.

Az ÁSZ esetében már nem mûködött az sem, ami a Kormányhivatalnál még igen. Kevés volt a kapcsolati tõke. Nem elégedtek meg azzal, amivel a másik szervezet sajnos igen. Azaz, “a Kormányhivatal ha küld valamit, mi majd hozunk egy alaki határozatot, aztán hadd örüljenek!” Szemes István a figyelemelterelés nagymestere, teljes mûködése alatt ilyen látszatintézkedésekkel kívánta orvosolni a problémákat. Mert neki ehhez joga van.

Mintha csak a Fideszes Kósa Lajost hallanánk: „Én nem erre a kérdésre válaszolok, de ezt nekem szabad. Ön azt kérdez, amit akar, én meg arra válaszolok, amire akarok”

Az ÁSZ jelentés fényében az jutott eszembe, hogy vajon emlékeznek még Szemes István egyik 2012-es testületi ülésen tett kijelentésére? „Ez nem azt jelenti, hogy rosszul gazdálkodtunk…mert jól gazdálkodtunk!” Ezt a szemesi jó gazdálkodást billentette most fenéken az ÁSZ. Divatos kifejezéssel élve, nyomott egy Dislikeot.

Félve teszem fel a kérdést, ha ez a jó gazdálkodás, akkor milyen lehet az a gazdálkodás, ami még Szemes István mércéje szerint is rossznak minõsül? Akkor mennyire lenne eladósodva a település? Mennyi pénz hiányozna a kasszából? Mármint a településébõl, mert a Szemes családéból sosem (még ilyenkor sem) szokott.

„A lényeg az, hogy ez mind azért történt, hogy a jákiak jobban érezzék magukat a falunkban.” – nyilatkozta nemrégiben. Önök is úgy érzik, hogy mindez azért történt?

Így múlik el a világ dicsõsége.  Mindenképpen szeretnék egy fontos dolgot átadni a polgármesternek: A világot magadnak teremted, és ha már nem leszel, az általad teremtett világ örökre elvész. Biztos talál valakit a környékén, aki elmagyarázza mit jelent! J

Na nem azért, csak ismerem már annyira, hogy tudjam, eddig sem mindig és mindent sikerült értelmeznie az általam leírtakból.

 

Végezetül azt kérdezném Szemes Istvántól, hányszor akar még hülyét csinálni magából ? 


(videórészlet az Üvegtigris c. filmbõl)

Mert nincs kétségem afelõl (ahogy nyilván a település lakóinak sincs), hogy neki ezt is szabad (joga van hozzá), azt viszont nem hinném, hogy ez lenne a legfontosabb dolga.

Az meg különösen nem, hogy mindenkit hülyére vegyen!