MEGHÍVÓ


 

A Jáki Polgári és Gazda Kör április 29-én, az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is megrendezi a Szent György búcsúi, immár tizedik jubileumi gazdanapot.

 

Program:

10 órakor ünnepi szentmise

14 órától népmûvészek kézmûves foglalkozása, gyermek és logikai játékok

15 órakor búzaszentelés a nárai elágazónál lévõ keresztnél, a szentelést Dr. Veres András megyéspüspök végzi

16 órától gyermekvetélkedõk, malacfogó verseny, lovas- kocsizás

19 órakor májusfa állítás az óvodások mûsorával

1930  -kor az elsõ jáki pálinkaverseny eredmény hirdetése a Közösségi Házban

A Gazdanap díszvendége V. Németh Zsolt  vidékfejlesztési államtitkár.

 

Felhívás!

A Jáki Polgári és Gazda Kör a Szent György napi Gazdanap alkalmából megrendezi az elsõ jáki Pálinkaversenyt.

A versenyen bárki részt vehet a saját maga által fõzött, vagy fõzetett pálinkával.

A nevezés feltételei: Fél liter pálinka, és 500 Ft nevezési díj leadása 2012. április 22-én 20 óráig,

Hegedûs Istvánnál Ják Kossuth u. 32. Telefon: 06 70 332 4403.

Értékelési kategóriákat a nevezések számától függõen alakítunk ki, amit 2012. április 8-ig a falu tv-ben közzé teszünk

A nevezési díj a gyõztesek és díjazottak jutalmazására kerül felhasználásra.

Bírálóbizottság tagjai:

Elnök: V. Németh Zsolt  vidékfejlesztési államtitkár

Pálinka lovag

Tagjai: Horváth Tamás pálinkafõzde vezetõ

Komlósi Tamás tanár, pálinka kedvelõ

 

A gyõztes pálinka viselheti egy évig a Ják község pálinkája címet.

A gyõztes csak olyan pálinka lehet, amelybõl legalább,öt liter rendelkezésre áll.

A fél literes minta mellé zárt borítékba kérjük felírni a pálinka tulajdonosát, fõzés helyét, idejét és a meglévõ mennyiséget.

A borítékra kívül kérjük ráírni a pálinka alapanyagát és évjáratát, valamint a leadáskor kapott nevezési számot.

A borítékok felbontása az eredményhirdetéskor történik.