Tisztelt Lakosság!

Az elmúlt hétvégén sajnos újra szembesülnünk kellett a természet hihetetlen erejével és kiszámíthatatlanságával. Egy hirtelen jött árhullámmal kellett megküzdenie a falu lakóinak, ami néhány óra alatt érte el a községet és amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan apadásnak is indult a mi kis Sorok patakunk. Bár a „kis” jelzővel illettem ennek ellenére hasonló helyzetben komoly károkat képes okozni, és ezt nem szabad elfelednünk!

Az árvízi védekezésből (mint általában mindig) kivette a részét a Jáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület is. Néhány órán belül 12 főt sikerült bevonni a munkálatokba, ami azt jelenti, hogy az szervezetnek van létjogosultsága, és jövője. Az idén már rendelkezésünkre álltak azon eszközök egy része, amire a védekezéshez feltétlenül szükség van. Ezen szakfelszereléseket pályázat útján és a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól kaptuk. (Ezúton had mondjak köszönetet az egyesület nevében a segítségért.) A fenti tényekből kitűnik, hogy a szaktudás és az emberi-erő rendelkezésre áll a bajban. Ez hatalmas előre lépés mindössze 4 év alatt.

12 fő nem kevés és az önkormányzat embereivel egybevéve sem elegendő erő egy ekkora volumenű természeti csapás bekövetkeztekor. Ezért lett volna szükség több segítő kézre, hogy gyorsabban és hatékonyabban tudjunk közreműködni a védekezésben, kárelhárításban. Nem szabad megfeledkeznünk, hogy mi magunk is kerülhetünk bajba, és akkor bizony szükségünk lehet embertársaink támogatására. Ebben a szellemben kérek mindenkit, aki teheti, segítsen, hiszen az önzetlen segítségnyújtás az egyik legbecsülendőbb erény.

Sajnos azonban voltak emberi figyelmetlenségből adódó hibák, amik hátráltatták a munkát.

Számomra felfoghatatlan, hogy amikor szombat reggel elindultam megnézni mi is történik valójában azzal szembesültem, hogy az önkormányzat megkezdte az árvízi védekezést, ami természetesen jó és becsülendő dolog, azonban a Jáki Önkéntes Tűzoltó Egyesületet nem értesítették a kialakult eseményekről. Jelzem ez nem az első eset, így mint az egyesület elnöke felszólítom az falu vezetését, hogy számukra nem választható opció, hanem kötelező feladat értesíteni bennünket. Hogy miért? Mert mi is segíteni szeretnénk, tudunk és fogunk! Ezért vagyunk immáron több mint 130 éve a falu szolgálatában, és a mi elődeink ezért választották jelmondatul: 

„EGYESÜLT ERŐVEL A VÉSZ IDEJÉN”.

Bármi nemű katasztrófa bekövetkeztekor, ami a falu lakosait közvetlenül vagy közvetett formában érinti a falu vezetése köteles azt elhárítani, vagy védekezni ellene. Jelzem ezt bizonyos fokig meg is teszik. DE hiba nem kihasználni a rendelkezésre álló erőt dacból vagy ellenszenvből. Tisztelt polgármester (úr) ön ezt teszi akkor, mikor nem értesít bennünket és nem hajlandó a békés közös munkára a fenti esetekben. Ebben a helyzetben minden ellenérzetet félre kell tennie mindkét oldalnak és a megoldandó feladatra koncentrálnia. Ha ön rivalizál,  azzal a falu lakóinak értékeit teszi kockára, ami nem fér össze a VÁLASZTÓK által önre ruházott elöljárói feladatkörrel, még az ön értelmezésében sem!

Ezúttal megköszönném minden önkéntesnek, civilnek, önkormányzati vagy katasztrófavédelmi szervekhez tartozó segítő munkáját. Reméljük, hogy a jövőben nem kell szembesülnünk ilyen problémákkal, de ha még is, ne feledjük egységben az erő! Ez az erő és a Jóisten segítsen bennünket továbbra is!

Tisztelettel:

Kovács Ákos a Jáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke 

2014-09-15