A Mi otthonunk felújítási és új otthon építési Alprogram

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1,6 milliárd forint keretösszegben ír ki pályázatot energiahatékonysági felújításokra energiatakarékos új otthonok építésére az Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer keretében. A Mi otthonunk felújítási és új otthon építési Alprogram forrásait a nemzetközi szén-dioxid-kvóta értékesítési bevételeibõl biztosítják. A Gazdaságfejlesztési operatív program (GOP) részeként pedig 9 milliárd forint pályázati forrást nyitnak meg, amelynek keretében mikro-, kis- és középvállalkozások kaphatnak segítséget ahhoz, hogy mûködésük során növeljék az energia- és nyersanyaghasználat hatékonyságát – jelentette be Bencsik János klíma- és energiaügyért felelõs államtitkár Balassagyarmaton.

  
A hagyományos építésû, 1992 elõtt épült ingatlanok komplex energetikai korszerûsítésére természetes személyek és lakóközösségek nyújthatnak majd be pályázatot. A támogatható tevékenységek közé tartozik egyebek mellett a nyílászárók cseréje, a homlokzatok és födémek hõszigetelése, a hagyományos energiaforrással mûködtetett fûtési és használati melegvíz-rendszerek felújítása, átalakítása, valamint a megújuló energiafelhasználás elõsegítése. E célokra lakásonként legalább 50-60 százalékos energiamegtakarítás esetén, legfeljebb 3-5 millió forint támogatás nyerhetõ el. A pályázati forrás a teljes beruházási érték 40-50 százalékát fedezheti. A beruházással érintett lakóingatlannak legalább három energetikai kategóriát kell javulnia, és legalább a B szintû besorolást el kell érnie.

 
Az új építésû otthonok támogatásának célja az, hogy az épületek A vagy A+ kategóriás energetikai szintet érjenek el. A kiíráson természetes személyek és építtetõ, gazdálkodó szervezetek juthatnak négyzetméterenként 40-60 ezer, de lakóegységenként legfeljebb 4-6 millió forint pályázati forráshoz. A támogatható tevékenységek köre megegyezik a felújításokéval. A támogatás minden esetben vissza nem térítendõ, utófinanszírozású. A pályázatok 2011. augusztus 15. és 2011. október 30. között, vagy a keret kimerüléséig nyújthatók be. A Mi otthonunk felújítási és új otthon építési Alprogram pályázati felhívása, a Pályázati útmutató és mellékletei az Energiaközpont Nonprofit Kft. honlapjáról (www.energiakozpont.hu) érhetõk el.

 
Bencsik János elmondta, hogy az EBRD napokban közzétett tanulmánya szerint Magyarország már közel áll a világ élvonalához a karbonszegény gazdaságra történõ áttérés folyamatában, de még bõven van elvégezni való feladat. A hazai épületállomány energiafelhasználásának hatékonyabbá tétele egyrészt csökkenti a rezsivel kapcsolatos terheket, másrészt hozzájárul a belsõ piaci kereslet élénkítéséhez. A világban jelenleg az energiaipar és az energiagazdaság forradalma zajlik, ezért a klíma- és energiapolitika prioritásként kezelése nem csak pénzügyi, hanem gazdaságfejlesztési kérdés is. A tét nem csupán a technológiai lépéstartás, hanem a piaci versenyképesség megõrzése, ezért a hazai kisvállalkozások felzárkózását külön programokkal kell elõsegíteni. A GOP keretében közzétett pályázati kiírás közvetlen célja, hogy a vállalkozások technológiai fejlesztéseik által csökkentsék a környezeti terhelést, miközben a fenntarthatósággal kapcsolatos szempontok rendszerezetten beépülhetnek a vállalkozások termeléssel kapcsolatos döntéseibe.

 
Az államtitkár beszámolt arról is, hogy szakértõi egyeztetés alatt áll a napenergiát hasznosító, használati melegvíz-elõállítását biztosító berendezések beszerzését és beépítését támogató pályázati konstrukció. A családi házak és legfeljebb 12 lakásos hagyományos építésû társasházak számára megnyitni tervezett kiírás a harmadik negyedévben jelenhet meg közel 3 milliárd forint keretösszeggel.

 Pályázat pontos kiírása itt található
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium