Filmvevítés az iskolában!
" Én a kapitány"A 70 éves Szabad Föld hetilap egy pályázatot írt ki, melyen a Jáki iskolások is részt vettek. A három megadott téma közül az "Én a kapitány"-t választották:
 
Én, a kapitány
Képzeld magad a híres törökverõ, Dobó István helyébe. Mi a várkapitány dolga, ha tudja, hogy néhány hét múlva ostrom alá veszik? Készülj fel, adj feladatot katonáidnak, igazítsd el a mesterembereket, nõket, várvédõket!
Formai kikötés nem volt. A zsûri értékelésének legfõbb szempontja a kreativitás. Az eszközök tárháza igen széles, lehet a kor legújabb követelményeivel élni (videó: pl. egy színdarab, fotók), de a hagyományos forma is éppúgy elfogadott (dolgozat képekkel illusztrálva, képregény, rajzok…), lényeg a kreativitáson, az ötletességen és a befektetett energián van.

Feltétel: A pályázat terjedelme ne haladja meg a tíz A/4-es oldalt és az 5000 karakternyi szöveget, a videó pedig 10 percnél ne legyen hosszabb.
Tanulóink a pályázatra egy kisfilmet készítettek.

A FILM VETÍTÉSÉNEK IDÕPONTJA: 2014. május 24. szombat, 14:00 - 14:20
HELYSZÍN: Iskola (hátsó udvari bejárat felõl - elsõ emelet)