Nyilvánosságra került az Állami Számvevõszék jelentése az jáki önkormányzat 2012. évi belsõ kontrollrendszerének mûködésérõl!
A jáki önkormányzat 2012. évi bizonyítványa: elégtelen


" 2012-ben a belső kontrollrendszer kialakítása nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak"
 
2012-ben Ják jegyzője, a törvény helyi őre: Zalán József

Mit nem végzett el az Állami Számvevőszék szerint?

1. "Nem készítette elő a jogszabályban előírt határidőre az önkormányzati vagyongazdálkodási rendelet                                   jogszabályváltozásokkal összhangban levő módosítását"
2. " A Polgármesteri Hivatal nem rendelkezett Szervezeti és Működési Szabályzattal"
3. "Nem készítette el az eszközök és források értékelési szabályzatát, a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, az             ellenőrzési nyomvonalat."
4. "Nem mérte fel és nem állapította meg a Polgármesteri Hivatal tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, nem határozta meg az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követési módját."
5. "Nem alakította ki a megfelelő információs rendszert, a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét"
6. "Nem szabályozta a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét."
7. "Az önkormányzat elektronikus közzétételi kötelezettségének a vizsgált időszakban nem tett eleget"

Ezen nem is kell csodálkoznunk, hiszen szegénynek lehetősége sem volt a törvényesség betartatására, alaposan meg volt kötve a keze. Közérdekű adatokat nem szabadott kiadnia, sem elektronikusan közzétennie, információs rendszer nem állt rendelkezésére. A polgármesternek köszönhetően csak bírósági úton, végső esetben szabadott nyilvánosságra tartozó adatot kiengedni a kezéből. S ha a 2013-as évet is vizsgálta volna az Állami Számvevőszék, akkor nyomhatnánk egy control C control V-t, és kimásolhatnánk szinte szó szerint a 2012-es jelentést. Itt tartunk Jákon, a demokrácia 23. évében.

De nézzük tovább a vaol.hu cikkét:
"Az ÁSZ megállapította, hogy az állományba nem tartozók megbízási díjaival, és a külső szolgáltatók által végzett karbantartással, kisjavítással kapcsolatos kifizetések során a pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő teljesítésigazolás és érvényesítés belső kontrolok működésének megfelelősége gyenge volt.
 A belső ellenőrzés működése a jogszabályi előírásoknak nem felelt meg"

Persze, hogyan is felelt volna, hiszen a belső ellenőrzés intézménye egyszemélyben Szemes Istvánt jelentette. De végre az ÁSZ is kimondta, végeredményben Jákon egyszemélyi döntések alapján, gyenge kontrallal bíró kifizetések történtek kétes megbízási szerződések alapján, ahol a teljesítések igazolása, és azok ellenőrzése  nem ütötte meg még a minimális megfelelőségi szintet sem. Azt hiszem már 3 éve erről beszélek. Sajnos.

"Az önkormányzat nem rendelkezett belső ellenőrzési kézikönyvvel, és a belső ellenőrzési vezetői feladatok és kötelességek ellátásának módjáról sem"

De miért is rendelkezne? Ugye, ilyen kiskönyvek teljesen feleslegesnek tűnnek egy olyan önkormányzatnál, ahol a teendőket az egyszemélyi vezető mind fejben tudja tartani, és 23 év után már kiskönyv nélkül is tisztában van a belső ellenőrzési feladatok és kötelességek ellátásának módjával is. A törvények meg csak rendelkezzenek, amiről akarnak, különben is azok Ják polgármesterére nem vonatkoznak.

"Az éves ellenőrzési tervet kockázatelemzés nem alapozta meg"
"A 2011. évi ellenőrzési jelentést nem készítették el"

Most miért probléma ez? Nem értem. A jáki önkormányzatnak még ezt is szabad!

Összegezve a jelentést szomorú, de igaz: a Szemes István által sokak szemében fémjelzett úgymond "törvényes működés" kiköszörülhetetlen csorbát szenvedett. Felszállt a lila köd, és beigazolódott, hogy a jáki önkormányzat működése bizony sokszor túllépte a törvényesség határait, semmibe vette úgy a közérdekű adatok közzétételét,  ahogy a belső ellenőrzés intézményét is. Paródiát csinált a demokráciából és nem utolsósorban igazolta azok véleményét, akik felemelték a szavukat ez ellen. Annak azonban örülök, hogy én is köztük voltam.

Juhászné Müller Enikő

2014. 01.10.