"...az anyákban van valami, ami alatta marad és ami fölébe is emelkedik a józan észnek. Az anyának ösztöne van. A teremtés végtelen és kiszámíthatatlan akarata él benne, az vezérli tetteit..."

(Victor Hugo)

Anyák napja története


Az Egyesült Államok kongresszusa 1914-ben rendelte elõször állami ünneppé az anyák napját. Európában a húszas években elõször a virágkereskedõk szervezetei propagálták. Ausztriában 1924-ben a katolikus egyház azzal a hangsúllyal kezdte terjeszteni, hogy az iparosodással és gazdasági törekvésekkel együtt járó elvilágiasodás ellenében a természetes és egészséges élet és anyaság mellett emeljen szót. Hazánkban is az 1920-as években kezdõdött megünneplése, és - akárcsak Ausztriában - hamar összekapcsolódott a májusi Mária-tisztelet hagyományával. Németországban és Ausztriában május második, nálunk a hónap elsõ vasárnapja lett anyák napja. Ma már olyan természetes megemlékezõ napként üljük meg, amely vallási és társadalmi szempontból egyaránt égetõ problémánkra irányítja figyelmünket: a család, az anyaság tisztelete és megbecsülése nélkül nincs emberi és nemzeti jövõ.