Angelico atya még húsvét elõtt járt iskolánkban.
Rajzolni tanította gyermekeinket,
 akik tátott szájjal figyelték rajzait, és hallgatták énekét.


     

Életrajz:
Stift Z. Angelico Szombathelyen született és itt, a Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett 1987-ben. Gyõrött és Budapesten tanult teológiát, majd pedig Rómában a Gregoriána Egyetemen diplomát szerzett morálteológiából, és 2000-ben doktorált az Aquinói Szt. Tamás Egyetemen.
1993. június 17-én szentelték pappá. Szombathelyen, majd Budapesten kapott lelkipásztori feladatot. 2009 augusztusától az Õrség kapujában 7 falu plébánosa Csákánydoroszló székhellyel.
2007-ben a Szegedi Tudomány Egyetemen kommunikáció szakos diplomát szerzett elektronikus média specializációval.
2007 februárjától 2009 augusztusáig a Mária Rádió mûsorvezetõje volt.
A mûvészet gyermekkora óta vonzotta. A kerámia területén születtek elsõ próbálkozásai. Gimnáziumi évei alatt Masszi Ferenc grafikus Képzõmûvészeti Fõiskolára felkészítõ óráit látogatta. Késõbb Vollnhofer Mária ikonfestõ tanfolyamain is részt vett.
A hitoktatásban fedezte föl, hogy a grafika mennyire hatásos eszköz a gyermekek nevelésében.
Foglalkozik vak gyerekeknek szánt, letapintható képek készítésével is.
A mûvészetben Boldog Fra Angelicót tekinti példaképének.