Átmenetileg szünetel a szelektív hulladékgyûjtés
A képviselõtestület decemberi ülésén Szemes István polgármester bejelentette, hogy a Zöld Nyugat Hulladékkezelõ Nonprofit Kft. 2012. januárjától -az állami támogatás megszûnése miatt- csak ellenszolgáltatás ellenében tudja vállalni a lakosság által szelektíven gyûjtött hulladék elszállítását. Ez számszerûen meghatározva település szinten havi 75.000 Ft + ÁFA költséget jelentene a falunak. A testület döntése alapján tárgyalást kezdeményeztek a Zöld Nyugat Hulladékkezelõ Nonprofit Kft. -vel, melynek célja, hogy megállapodjanak a szelektív hulladék elszállítási díjának mérséklésérõl.
A polgármestertõl és a jegyzõtõl kapott információik alapján a tárgyalás kezdeményezése megtörtént, de erre a Ktf.. illetékesei ezidáig még nem reagáltak.
Megállapodás tehát nincs, ezért a szelektív hulladékgyûjtés a településen átmenetileg szünetel.
Jegyzõ úr tájékoztatása alapján egy -a közeljövõben elfogadásra kerülõ törvény alapján- a településeket amúgy is kötelezni fogják a szelektív hulladékgyûjtés problémájának megoldására.

-a szerk.-