Elõzmény:  

Részlet "Egy falu, ahol mertek lépni... "  címû  cikkbõl


"Egyébként ne panaszkodjunk, hiszen Jákon "irigylésre méltó" helyzet van, minden testületi szavazás aránya 7:0 . Tehát ez azt jelenti, mindenki megszavazza a polgármester által elõterjesztett indítványokat.

Ez józan paraszti ésszel is két dolgot jelenthet: 

1. A polgármester indítványai 100%-osak, nincs bennük javítani való, nem kell elvenni belõlük, és hozzátenni sem kell. 
    Egyszóval tökéletesek.

2. A képviselõ- testület tagjai egytõl egyik "egyéniségek", nincs véleményük, vagy nem mernek nemmel szavazni."A 7: 0 margójára

Szerzõ: Raffai Richard 

 

Hét-null. Milyen szép is ez az arány, és gondolhatnánk, mennyire kifejezõ, egyöntetû és a település békéjét, egyetértését sugalló. Azonban vizsgálhatjuk a tényállást másik aspektusból is, melybõl az tûnik ki, hogy bizony zsarnokság és diktatúra van, hiszen senki nem mer ellent mondani „Apunak”. Azt a lehetõséget azért kizárhatjuk, hogy annyira remek, világraszóló, sõt mi több hibátlan gondolatok hagyták el a település elsõ emberének száját, hogy senki sem akarta kijavítani, vagy vitatkozni vele. Sokkal inkább nem merte megtenni azt. Lám-lám, a dolgok nem mindig azok, amiknek látszanak és természetüknél fogva nem feltétlenül azt mutatják meg, amit a kirakatrendezõ mutatni szeretne.

Engem személy szerint egy másik gondolatfolyam is hatalmába kerít mindig, amikor ilyen nagy egyetértésrõl, hovatovább kiszolgáló gépezetrõl olvasok valahol. Ezek az emberek egyszer csak ott fognak állni egy bukott rendszer kilóra megvett szolgáiként. Vajon tényleg vigasz lesz nekik hogy pár százezerrel gazdagabban állnak majd ott? Megér ennyit a becsület és a tisztesség? Persze ott van még a remény,  hogy majd a szavazópolgárok felületesek lesznek és elfelejtik, de nem fogják. Ezt nem! A Jáki Együttmûködés Rendszerében két típusú ember van biztonságban és mindössze két típusú ember érdeke számít: õket Szemes Istvánnak és családtagoknak hívják. Mindenki más bármikor lecserélhetõ, megalázható, tönkretehetõ. Aki feladja a függetlenségét és megalkuszik a hatalommal, az minden rendszerben elvtelen. De Orbán és Simicska országában vagy Szemes mini birodalmában kifejezetten ostoba is.