Testületi ülés 2014.02. 20.

I. napirendi pont: 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
II. napirendi pont. 2014. évi költségvetési rendelet


Február 20-án 18-00 órakor tartotta ülését Ják képviselõ testülete a Polgármesteri hivatalban. A téma az idõszaknak megfelelõen a 2014. évi költségvetés volt, illetve annak elfogadása. A képviselõk csak négyen voltak jelen, Bognár László és Boda Ernõ igazoltan maradtak távol. A napirendi pontokat elfogadva s annak megfelelõen percek alatt módosították a 2013. évi költségvetést, a 2014. évi költségvetés sem emésztett fel sokkal több idõt, 20 perc alatt túltárgyalták. Szemes István jónak tartotta az irányvonalat, véleménye szerint problémát okoz azonban  még mindig a közvilágítás alulfinanszírozása, valamint keveselte a temetõ területe alapján kapott költségvetési finanszírozást. Kissné Nárai Mária tájékoztatta a képviselõket, hogy a bizottság megvizsgálta a költségvetési rendeletet, melyet elfogadásra javasolt. Szintén komoly problémaként említte a közvilágítás ügyét, mellyel kapcsolatban Máté Péter hatékonysági számítások elvégzését javasolta, egyáltalán reális-e az áramszolgáltató követelése.
Polgármester tájékoztatta a képviselõket a folyamatban levõ, valamint megpályázott fejlesztési lehetõségekrõl. Pályáztak az iskola külsõ sportlétesítményének felújítására, a tornaterem falfelületeinek és nyílászáróinak festésére, a tornaszoba nyílászáróinak és falfelületeinek festésére, a parketta csiszolására, és lakkozására. a 2014-es évet I. világháborús emlékévvé nyilvánította az únió, ezért az emlékmûvek felújítása is napirendre került. Béry  Tamás képviselõ felvetette, hogy más településekhez hasonlóan a falu központjában (a körforgalomban) szent szobrot kellene felállítani. Szemes István jónak találta az ötletet, bár õ helyi , a településre jellemzõ tevékenységre, jellegzetességre gondolt. Dobos Józsefné szökõkutat is javasolt.
Máté Péter megkérdezte, hogy a költségvetést érinthetik-e központi zárolások, mely kérdésre a polgármester nemmel válaszolt.
Ezután egyhangúan elfogadták a 2014. évi költségvetési rendeletet.


III. napirendi pont: Egyebek

Csatlakozási elõszándék elfogadása a Pannon Területfejlesztési Egyesülethez.
 Polgármester tájékoztatta a képviselõket  a Leader pályázatok fejlesztési lehetõségeinek újabb irányvonalairól. Az únió elfogadta a 2014-2020 költségvetését, aminek következményeképpen a helyi egyesületeknek is át kell alakulniuk az új irányvonalaknak megfelelõen. Március 5-ig tehetik meg csatlakozási szándékukat az önkormányzatok, fontos szabály, hogy csak mûködõ egyesületekhez csatlakozhatnak és csak megyén belül. Az újjászervezõdött egyesületek célja az önszervezõdés, és tevékenységük lényege, hogy a helyi közösségek maguk dönthessenek a területükön megvalósuló fejlesztésekrõl.
A továbbiakban Szemes István Máté Péter kérésére részletesen elmagyarázta a Leader pályázatok kiírásának,  döntési mechanizmusának, pénzügyi finanszírozásának részleteit.
A Pannon Területfejlesztési Egyesülethez való csatlakozási szándékot a testület egyhangúan elfogadta.

Szemes István tájékoztatta a képviselõket egy új pályázati lehetõségrõl, helyi önkormányzatok kiegészítõ támogatására.
Máté Péter: Milyen célokra lehet pályázni?
Szemes István: Mûködési célokra.


A képviselõ testület egyhangúan megszavazta a pályázat megírását.

A továbbiakban szó esett a a apátság alapításának 800. évfordulójára tervezett 3 napos rendezvényről is. Szemes István szerint fontos és színvonalas esemény lesz a falu életében, és támogatásáról biztosította a rendezvény szervezőit.

Kissné Nárai Mária kérte a polgármestert, hogy az óvodára készítsenek névtáblát, melyen már a "Százszorszép Óvoda" felirat szerepel. Szemes István válaszából kiderült, hogy új tábla kell a hivatalra, és a KÜÉSZ-re is, melyek beszerzésére ígéretet tett.

Béry Tamás képviselő lakossági kéréseket tolmácsolt a testület felé.
Dobos Józsefné hangot adott elégedetlenségének, mivel az iskolában a vizesblokk felújítása nem halad megfelelő ütemben. Hiába lesz kész a tornaterem, engedélyt csak akkor kapnak a használatára, ha a vizesblokk is elkészült. Polgármester elmondta, hogy a háromoldalú megállapodásban rögzítve van, kinek mi a feladata, és mit vállalt. A vizesblokk rendbetételét a KLIK vállalta. Az egyenlőre még kérdés, hogy a felnőtt lakosság milyen feltételekkel tudja használni a jövőben a tornatermet, de valószínű az iskola feletti korosztálynak nem lesz térítésmentes.
Ezután Szemes István a testületi ülést bezárta.